Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Hřbitov

Občané Terezína si své zesnulé pohřbívali na hřbitově v Hovoranech, kam také docházeli i do kostela. Dříve, než byl v Terezíně kostel, postavili si občané svůj vlastní hřbitov a 5. července 1899 byl vysvěcen. Rozšířit se musel v roce 1976 o „nový hřbitov“ ve vyšší poloze, v součinnosti se starým hřbitovem. V roce 1996 byla dokončena oprava a rekonstrukce obou hřbitovů, které byly osvětleny zároveň s kostelem. V katastru obce a na hřbitově je také pět křížů, které byly zbudovány našimi předky a jsou památkami obce.

                                                                                                           /Jaroslav Němec - kronikář obce/

Prohlédnout si hrob, nebo najít zemřelého můžete na webu: www.hrbitovy.com
Související články

ARSY line