Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Přátelé dobré zábavy, z. s.

Přátelé dobré zábavy jsou spolek k udržování lidových tradic, zvyků a kulturních akcí v obci. Každoročně jsou uskutečňovány akce jak pro děti a mládež, tak pro širokou veřejnost. Jsou to povětšinou akce tradiční, které se vážou k určitému časovému období.

  • masopust (fašaňk)
  • pálení čarodějnic
  • košty pochutin
  • stavění máje
  • krojované hody
  • dětský den
  • drakiáda
  • zpívání u vánočního stromu, aj.

Spolek se snaží oživovat tradice, které se po staletí udržovaly a byly běžnou součástí každodenního života na vesnici v době, kdy ještě světu nevládla technika. Spolek se snaží ukázat hlavně dětem a mládeži, jak je důležité radovat se z každého dne, setkávat se navzájem a podílet se společně na dění v životě v obci.

Předsedkyně spolku: Ludmila Esterková

Tel.: 607 669 919

Facebook

ARSY line