Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Farnost

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Terezínská farnost patřila až do 4. dubna 1873 ke Kobylí, poté byla převedena pod farnost Hovorany. Terezínští o svém kostelu dlouho snili, uprostřed obce stávala jenom kaplička se zvonem. Snění se pomalu stávalo skutečností a v roce 1930 byla započata ve vesnici a ve třiceti pěti okolních obcích sbírka na stavbu kostela v Terezíně. Základní kámen ke stavbě kostela byl požehnán 28. září 1930. O dva roky později 26. června 1932 byl kostel vysvěcen biskupem Josefem Kupkou. V roce 1943 byla provedena elektrifikace kostela a od roku 1970 zavedeno elektrické vytápění. Kostel je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Páně a k tomuto svátku jsou v obci každoročně konány hody.

Kapličky

V obci, v těsné blízkosti hřbitova a kostela, byly v roce 2003 postaveny dvě kapličky a 22. června 2003 byly vysvěceny Mons. Mgr. Jiřím Mikuláškem. Napravo se sochou Panny Marie Lurdské, nalevo se sochou Božského Srdce Páně. V červnu o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně se každoročně koná průvod nesením „krušpánkové výslužky“ k těmto kapličkám a připomíná tak dřívější průvod přes celou vesnici, kdy se nesla socha Pána Ježíše. U vchodu na nový hřbitov, vedle kostela, je postavena nejnovější kaplička se sochou Panny Marie Bolestné, která byla požehnána 7. října 2012 P. Milanem Těžkým.

/Jaroslav Němec - kronikář obce/


Mše svatá v Terezíně

  • sobota 17:00 hodin

Pořad bohoslužeb ve farnosti Hovorany a úmysly mší svatých

Kontakty

Farář: P. Milan Werl, duchovní správce Hovorany

tel. 518 375 221, 604 777 171

email: hovorany@dieceze.cz

https://www.farnost-hovorany.cz/


Kostelnice: Ludmila Lesovská


Související články

ARSY line