Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Poskytování informací

Obecní úřad v Terezíně je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako takový má tedy povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, poskytne obecní úřad žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete doručit:

  • osobně,
  • poštou,
  • e-mailem na adresu obec.terezin@seznam.cz.

Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a lze je v souladu s § 14, odst. 2 tohoto zákona odložit.

Obecní úřad je oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli.

Pro uhrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí tento sazebník:

  1. Náklady spojené s pořízením kopií a výstupů z tiskárny
černobílá
kopie


formát A4


jednostranná kopie
2,- Kč
oboustranná kopie
4,- Kč
formát A3


jednostranná kopie
5,- Kč
oboustranná kopie
10,- Kč
barevná
kopie


formát A4


jednostranná kopie
15,- Kč
oboustranná kopie
30,- Kč
formát A3


jednostranná kopie
25,- Kč
oboustranná kopie
50,- Kč

2. Náklady spojené s pořízením technické nosiče CD-R, DVD-R - dle pořizovacích nákladů.

3. Náklady na odeslání informací žadateli - dle sazebníku poštovních služeb, balné 10,- Kč.

4. Osobní náklady - každá půlhodina výkonu, tj. jednání, vyhledávání informace, zpracování, apod. - 120 Kč.

Celková úhrada je stanovena součtem jednotlivých nákladů uvedených v bodě 1.
ARSY line