Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Vyhlášky a nařízení obce

Občané mohou uhradit místní poplatky hotově na pokladně obecního úřadu ve stanovené úřední hodiny, nebo převodem na účet vedený u FIO banky 2000521841/2010.
Jako VS (variabilní symbol) uvádějte popisné číslo domu, příklad: úhrada za psa na č. p. 78, VS 78

Uvedené poplatky činí:

  •  850 Kč - místní poplatek za odpady 1 občana
  •  200 Kč - místní poplatek za 1 psa
  • 1000 Kč - místní poplatek za užívání veřejného prostranství pro fyzické osoby na akci (Písečňák, Infocentrum, hřiště..)

Případné dotazy posílejte na emailovou adresu:
obec.terezin@seznam.cz
 


Soubory ke stažení

PDF | OZV 2/2024 o místním poplatku ze psů | 774.676 kB
PDF | OZV 1/2024 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství | 1228.979 kB
PDF | OZV 1/2022 O regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl a podobných zařízení pro plašení špačků ve vinicích | 373.083 kB
PDF | OZV 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství | 1477.585 kB
PDF | Plán rozvoje sportu obce Terezín | 502.517 kB
PDF | Rodičovský dar pro nově narozené dítě - žádost o výplatu | 233.428 kB
PDF | Nařízení 1/2010 - O zákazu podomního prodeje | 249.604 kB
PDF | OZV 3/2019 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství | 1318.939 kB
PDF | OZV 2/2018 - Zrušení OZV 1/2018 Řád veřejného pohřebiště | 219.025 kB
PDF | OZV 5/2015 - O zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně | 743.812 kB
PDF | OZV 4/2015 - O užívání plakátovacích ploch v majetku obce | kB
PDF | OZV 2/2012 - O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí | 246.876 kB
PDF | OZV 1/2011 - O stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů | 939.049 kB
PDF | OZV 2/2007 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Terezín | 321.829 kB
PDF | OZV 1/2007 - Zrušení některých OZV | 323.197 kB
PDF | OZV 1/2006 - O stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním | 2044.141 kB
PDF | OZV 3/98 - O závazných částech územního plánu sídelního útvaru | 3193.924 kB
ARSY line