Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

O obci

Každý člověk se rád vrací do své rodné obce, do kraje, kde se narodil a vyrůstal, do míst, která jsou spojena s péčí rodičů, prvními láskami, okamžiky poznaného štěstí, ale i zklamání a žalu. Všichni si rádi zavzpomínáme na první odchod z rodného místa za prací či vzděláním. Jako pavučinou je protkán kraj našimi kroky a těžko po letech dovedeme číst jejich smysl. Jediné co věčně zůstává, jsou naše vztahy k místům, z nichž jsme vyšli a které nazýváme domovem. Vracíme se domů,  za rodiči, přáteli. Ti méně šťastní pak jen k uctění památky svých blízkých. Při naší návštěvě rádi pozorujeme změny a těšíme se z krásy naší obce.
Obec Terezín  není úplně bezvýznamnou obcí, má svůj původ, má svou historii. Od svého založení prošla velkými a bouřlivými změnami. Vývoj neustal, neboť každý den přináší něco nového. Podstatou všeho dění jsou však obyvatelé, občané své obce, kteří pečují o rodinné domy, starají se o úpravu veřejného prostranství, věnují svůj čas budování společného díla, kterým je sama obec.Odměnou za tuto práci je jim nejen radost, ale i několik okresních a celostátních ocenění.

V červnu 2016 jsme byli osloveni panem Gruberem, který se zajímá o historii zdejšího regionu, zda by se v naší obci našel pamětník doby válečné. Dílo se vydařilo a Vy můžete shlédnout krátký videodíl o tancích, které v Terezíně bojovali, ale také ukončili svou cestu. Vše a mnohem více se dozvíte zde Střípky z Moravského Slovácka
27. díl - Slovácko pod pancířem (vojenské tanky v Terezíně)
Facebook-odkaz

ARSY line