Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

dle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.

1. Název: Obec Terezín

2. Důvod a způsob založení: dle zákona č. 367/1990 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

4. Kontaktní spojení: 518 361 325, obec.terezin@seznam.cz

5. Případné platby můžete poukázat na účet 2000521841/2010 nebo hotově na podatelně obecního úřadu.

6. IČ: 00488461

7. DIČ: Obec Terezín není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace: Podatelna obecního úřadu Terezín, ústně, mailem: obec.terezin@seznam.cz, telefonicky 518361325

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky - viz odkaz v bodu 10

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací 

16. Licenční smlouvy: -

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - soubory ke stažení na konci odkazu

ARSY line