Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Základní a mateřská škola

Z historie:

Obec Terezín se řadí mezi nejmladší obce na Hodonínsku, její nejstarší a významnější budovou byla škola – školka.

Škola

Na pozemku darovaném vrchností byla v roce 1824 postavena škola – chalupa, krytá pouze slámou. Stála zcela na okraji obce na čp. 26. Školu navštěvovalo 54 žáků a protože již nevyhovovala, byla v obci v roce 1871 postavena nová jednotřídní škola ve středu obce. Podle počtu dětí se měnil i počet tříd, v roce 1903 se musela přistavět další třída pro žáky s prvním až pátým postupným ročníkem. Nejvíce žáků v počtu 103 navštěvovalo školu v roce 1903 až 1921. Škola byla i trojtřídní a to v roce 1963 až 1965. Dětem z Terezína školička sloužila až do roku 1975, poněvadž počet dětí v obci se snižoval, děti začaly navštěvovat školu v Čejči a v Hovoranech.

Mateřská škola

Započala se svým provozem 9.října 1972 a byla zřízena ve druhé třídě zdejší základní školy a bylo do ní přihlášeno prvních třicet dětí ve věku od tří do pěti let. Jídelna pro děti byla zřízena v klubovně školy. I tato mateřská škola se potýkala s malým počtem zapsaných dětí do mateřské školy i provozními náklady, a tak činnost této školy po třiceti letech byla ukončena a od roku 2002 děti do mateřské školy dojíždí do Čejče.

/Jaroslav Němec - kronikář obce/

Obec Terezín v současné době nemá vlastní školská zařízení. 
Na nejbližší a nejnavštěvovanější základní a mateřské školy nabízíme webové odkazy.

Čejč
Hovorany                     
Mutěnice
Krumvíř                    

ARSY line