Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Czech POINT

Pracovníci obecního úřadu Vám kromě služeb Czech POINTU zajistí:

  • ověření podpisu - cena 30,- Kč za jeden podpis
  • vidimace listiny (ověření shody opisu dokumentu s originálem) - cena 30,- Kč za jednu stranu listiny
ARSY line