Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Prohlášení o přístupnosti

Obec Terezín se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky https://www.obecterezin.cz/ v souladu se zákonem 99/2019 Sb. a dalšími vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.obecterezin.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s Metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a splňuje kritéria stanovená mezinárodním standardem pro přístupnost Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 v úrovni AA.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. 7. 2020.
Prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem Obec Terezín.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, můžete psát na adresu obec.terezin@seznam.cz , nebo nás kontaktujte telefonicky +420 518 361 325. 

Postupy pro prosazování práva

V případě, že nebudou Vaše nároky uspokojeny, můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra.

ARSY line