Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Nová zelená úsporám

V současnosti získáte příspěvek na:

Žádosti podávejte pomocí online formuláře na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz. Podat je můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace.


ARSY line