Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

O obci

Obec Terezín

leží 2 km severozápadně od Čejče na výběžcích Ždánického lesa, svažujících se do údolí Čejčského potoka. Obec má rozlohu 3,74 km2 a žije v ní 385 obyvatel. Terezín patří mezi nejmladší obce v okrese Hodonín. V letech 1424 - 1430 zde založil Čeněk z Lipé statek Schönhof, později byl nazýván Šenov a ještě později Krčma. V roce 1762 koupil statek od hraběte Josefa Czobora sám manžel Marie Terezie Štěpán Lotrinský a pojmenoval panství po své manželce Terezín. Panství bylo v majetku císařské rodiny až do roku 1919. Z neznámého důvodu se v roce 1889 mění název obce na Terezov a v roce 1925 se přejmenovává zpět na Terezín.

Památky v obci

Kostel nejsvětějšího srdce Páně

je filiální kostel v rámci hovoranské farnosti. Základní kámen stavby byl položen a požehnán 28. září 1930, kostel byl vysvěcen 26. září 1932 brněnským biskupem Josefem Kupkou. V roce 1943 byla provedena elektrifikace kostela a od roku 1970 zavedeno elektrické vytápění. Na slavnost Nejsvětějšího srdce Páně se konají každoročně v obci hody.

Kříž na návsi je z roku 1855.

Kaple Panny Marie Lurdské a Božského Srdce Páně

ve svahu pod kostelem byly vysvěceny 22. června 2003 generálním vikářem Jiřím Mikuláškem.

Kaple Panny Marie Bolestné u vchodu na hřbitov z roku 2012.

Boží muka zasvěcená Panně Marii z roku 2018 a Božskému Jezulátku z roku 2019.

Mokřad 

Do 80. let 20. století se v obci nacházelo chráněné území Slanisko Zápověď, které postupně zaniklo. Mokřad se slanomilnými rostlinami a živočichy se obec rozhodla obnovit v roce 2003 a vznikl tak významný krajinný prvek. 

Vinařství a kroje

Terezín je tradiční slováckou vinařskou obcí. Víno a vinné sklepy patří k Terezínu snad odedávna. Vinná réva se začala pěstovat současně se vznikem a založením obce za panování Marie Terezie. Vinné sklepy se soustřeďují do areálu Písečňák, kde tvoří tři svérázné kaskádovité uličky, které tvoří nedílnou součást obce. Nejvýznamnější folkorní událostí v obci jsou krojované hody, obnovené v roce 2008. Nejen při této příležitosti se oblékají kroje. Vidět je lze i při dalších kulturních a společenských akcích - při "kostelních hodech", či na krojových plesech v okolí. Na zachování folklorních tradic se významně podílí spolky Přátelé dobré zábavy a Spolek terezínských vinařů. Tradice a zvyky jsou součástí i dalších obecních akcí - fašaňku, plesu vinařů, dnů otevřených sklepů, stavění máje nebo rozsvícení vánočního stromu.

ARSY line