Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Odpady

Poplatek za odpady

Od 1. 2. 2024 obec přijímá platby za odpady. Poplatek za odpady na rok 2024 činí 900Kč na osobu. Splatnost poplatku je do 31. 8. 2024

Občané mohou uhradit poplatek za odpady hotově na pokladně obecního úřadu ve stanovené úřední hodiny, 

nebo převodem na účet vedený u FIO banky číslo účtu:  2000 521 841/2010.

Jako VS (variabilní symbol) uvádějte popisné číslo domu.

Příklad: č.p. 78,  VS 78

Poplatek za psa

Poplatek za jednoho psa je 200,- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 31.8. 2024.

Poplatek můžete uhradit opět hotově, nebo převodem na účet číslo 2000 521 841/2010.

Jako variabilní symbol uvádějte také číslo domu. Poplatek za odpady i psa můžete uhradit dohromady jednou částkou, pokud se jedná o stejné číslo popisné.

Svozy odpadů

Svozy popelnic a tříděného odpadu budou probíhat dle naplánovaného ročního harmonogramu - viz tabulka níže.      

                                                           SVOZY ODPADŮ 2024
popelnice + pytlepouze pytle
11. ledna25. ledna
8. února22. února
7. března21. března
4. dubna18. dubna
2. května16. května
30. května
13. června
27. června
11. července
25. července
8. srpna
22. srpna
5. září
19. září3. října
17. října31. října
14. listopadu28. listopadu
12. prosince27. prosince

   

               

Společnost Tespra upozorňuje, že popelnice, které nemají čip nebudou vyvezeny! V případě, že máte novou popelnici, nahlaste prosím objem popelnice a číslo popisné na obecním úřadě tel. 518 361 325. Při nejbližším svozu popelnic bude Vaše popelnice očipována a následně vyvezena svozovou firmou.


                             

Třídění odpadů

Z důvodu transparentnosti třídění a hodnocení budou vydávány pouze čiré pytle na odpad. Odpad nadále třiďte podle složení. 

Co dělat v případě, když potřebuji další kódy na pytle?

Obecní úřad tiskne vlastní kódy na pytle. O kódy si můžete zažádat osobně na podatelně obecního úřadu, telefonicky na čísle 518 361 325 nebo na e-mailu obecterezin@seznam.cz. Vytištěné kódy Vám budou vhozeny do poštovní schránky. Pokud nemáte kódy k dispozici, stačí popsat pytel černou fixou číslem popisným. 

Pokud si nejste jistí, jak vytřídit konkrétní odpad, poraďte se na obecním úřadě, nebo klikněte na web KAM TO VYHODIT.


Kontejnery na odpad

V obci jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad, kam můžete ukládat větší množství vytříděného odpadu. Modré - PAPÍR, žluté - PLAST, zelené - BAREVNÉ SKLO a skleněné obaly, bílé - ČIRÉ SKLO.

Před budovou Hasičárny je také kontejner na TEXTIL, nebo použité BATERIE - ty můžete nosit spolu s použitými TONERYŽÁROVKAMI do předsíně obecního úřadu.


Ve dvoře obecního úřadu je možné ukládat do přistavených kontejnerů:

  • BIOODPAD (který nedáte do kompostéru) 
  • DŘEVO
  • OLEJE A TUKY
  • ELEKTROZAŘENÍ

OBJEMNÝ ODPAD (starý nábytek, podlahové krytiny, sanitární keramiky, autoskla aj.) lze uložit na sběrném místě za hasičárnou.

NEBEZPEČNÝ ODPAD (barvy, azbestové krytiny, motorové oleje, pneumatiky, léčiva, aj.) se sváží 2x ročně po vyhlášení.


ARSY line