Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Odpady

Poplatek za odpady

Od 1. 2. 2021 obec přijímá platby za odpady. Poplatek za odpady na rok 2021 činí 650Kč na osobu. Splatnost poplatku je do 31. 3. 2021

Občanům, kteří mají v odpadové aplikaci uveden e-mail, je zaslán pokyn k platbě a výše poplatku automaticky na tento e-mail.

Občané mohou uhradit poplatek za odpady hotově na pokladně obecního úřadu ve stanovené úřední hodiny, 

nebo převodem na účet vedený u FIO banky číslo účtu:  2000 521 841/2010.

Jako VS (variabilní symbol) uvádějte popisné číslo domu.

Příklad: č.p. 78,  VS 78

Poplatek za psa

Poplatek za jednoho psa je 200,- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 31.8. 2021.

Poplatek můžete uhradit opět hotově, nebo převodem na účet číslo 2000 521 841/2010.

Jako variabilní symbol uvádějte také číslo domu. Poplatek za odpady i psa můžete uhradit dohromady jednou částkou, pokud se jedná o stejné číslo popisné.

Svozy odpadů

Svozy popelnic a tříděného odpadu budou probíhat dle naplánovaného ročního harmonogramu - viz tabulka níže.

Společnost Tespra upozorňuje, že popelnice, které nemají nalepený kód nebudou vyvezeny! V případě, že máte novou popelnici, nahlaste prosím objem popelnice a číslo popisné na obecním úřadě tel. 518 361 325. Při nejbližším svozu popelnic bude Vaše popelnice okódována pracovníky svozové firmy. Také v případě chybějícího kódu na stávající popelnici je potřeba tuto skutečnost nahlásit a popelnici znovu okódovat.

                             

SVOZY ODPADŮ 2021
Popelnice + pytlePouze pytle
14. ledna28. ledna
11. února25. února
11. března25. března
8. dubna22. dubna
6. května20. května
3. června
17. června
1. července
15. července
29. července 
12. srpna
26. srpna
9. září
23. září7. října
21. října4. listopadu
18. listopadu2. prosince
16. prosince30. prosince

Třídění odpadů

Z důvodu transparentnosti třídění a hodnocení budou vydávány pouze čiré pytle na odpad. Odpad nadále třiďte podle složení. 

Ke kontrole množství vytříděného odpadu slouží odpadový účet MOJE ODPADKY. Každé číslo popisné je vedeno jako samostatné stanoviště. Svozy se nahrávají do aplikace po ukončeném čtvrtletí. Pro ty, kdo nemají možnost připojení k internetu a chtějí vědět, jak třídí, mohou se informovat na OÚ.

Co dělat v případě, když potřebuji další kódy na pytle?

  • Vytisknu si je přes svůj odpadový účet,
  • přijdu na OÚ, kde mně nový arch na požádání vytisknou,
  • zavolám na OÚ 518 361 325 a domluvím se s pracovníkem,
  • napíši na email: obec.terezin@seznam.cz a domluvím se s pracovníkem,
  • lísteček s žádostí o nový arch vhodím do poštovní schránky umístěné při vstupu na OU, vždy uvádějte číslo domu, aby bylo zřejmé, kódy kterého stanoviště vytisknout.
  • Vytištěné kódy na požádání doručíme do Vaší poštovní schránky.

Pokud si nejste jistí, jak vytřídit konkrétní odpad, poraďte se na obecním úřadě, nebo klikněte na web KAM TO VYHODIT.


Kontejnery na odpad

V obci jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad, kam můžete ukládat větší množství vytříděného odpadu. Modré - PAPÍR, žluté - PLAST, zelené - BAREVNÉ SKLO a skleněné obaly, bílé - ČIRÉ SKLO.

Před budovou Hasičárny je také kontejner na TEXTIL, nebo použité BATERIE - ty můžete nosit spolu s použitými TONERYŽÁROVKAMI do předsíně obecního úřadu.


Ve dvoře obecního úřadu je možné ukládat do přistavených kontejnerů:

  • BIOODPAD (který nedáte do kompostéru) 
  • DŘEVO
  • OLEJE A TUKY
  • ELEKTROZAŘENÍ

OBJEMNÝ ODPAD (starý nábytek, podlahové krytiny, sanitární keramiky, autoskla aj.) lze uložit na sběrném místě za Hasičárnou.

NEBEZPEČNÝ ODPAD (barvy, azbestové krytiny, motorové oleje, pneumatiky, léčiva, aj.) se sváží 2x ročně po vyhlášení.


ARSY line