Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

  • Úvod
  • Vesnice roku 2007

Vesnice roku 2007

Malebná vesnička Terezín ležící v Hodonínském okrese získala ocenění Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku 2007 v Jihomoravském kraji. Čím to, že z dvanácti přihlášených obcí komisi nejvíce upoutala právě tato malá vesnice se čtyřmi sty obyvateli? Každý, kdo se po jejích chodníčkách a vinohradech prošel, by jistě musel souhlasit, že tento titul jí dozajista právem náleží.
Od roku 1990, kdy se obec osamostatnila a vytvořila vlastní samosprávu, se neustále rozvíjela, vracela se ke starým tradicím i vytvářela nové. Správa obce v čele se starostkou, paní Miroslavou Vykydalovou, se usilovně snažila, aby obyvatelé Terezína žili v pěkném prostředí, měli zajištěnou základní infrastrukturu, možnosti rozvoje zemědělských a podnikatelských aktivit, kulturního a sportovního vyžití i duchovního rozjímání.
Aby jednotlivé činnosti obce měly racionální podklady, byl v roce 1995 vypracován ucelený Program obnovy obce Terezín, který měl za cíl ve spolupráci s občany revitalizovat obec po stránce hospodářské, ekologické a společenské. 

Vesnice roku 2007

ARSY line