Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Trochu poezie

I kdybych ve světě Bůhví kam zašel,
cestičku k domovu vždycky bych našel.
Buď pozdraven, ty kraji révy vína,
vesničko rodná, tam u Hodonína.

Úsměv
Úsměv nestojí nic, ale přináší mnoho.
Obohacuje toho, kdo ho přijímá
aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje.
Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj bývá stálá.
Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel
a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat.
Úsměv vytváří v domově štěstí,
ve starostech je oporou, citlivým znamením přátelství.
V únavě přináší odpočinek,
ve znechucení vrací odvahu,
v zármutku je útěchou
a pro každou bolest přirozeným lékem.
Je dobře, že si ho nelze koupit, ani půjčit, ani ukrást,
protože má hodnotu okamžiku, kdy se daruje.
A kdybys potkal někoho,
kdo by neměl pro tebe úsměv, ačkoliv na něj čekáš,
buď velkorysý a oblaž ho svým úsměvem,
protože nikdo tak nepotřebuje úsměv, jako ten,
kdo ho nemá pro druhých.

ARSY line