Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Projektová dokumentace na výstavbu bytů zvláštního určení

Akce řeší projektovou přípravu na výstavbu celkem čtyř bytů ve dvou obecních budovách nacházejících se v samotné centru obce, z nichž jeden bude primárně určen pro mladé rodiny s dětmi či samoživitele. Další tři byty budou určeny cílové skupině s věkem nad 65 let. byty budou umístěny v půdním prostoru budovy č.p. 78 a budovy č.p. 91, neboť obec jiným vhodným prostorem splňujícím podmínky územního plánu nedisponuje.

Projektová dokumentace zpracovaná včetně všech příslušných profesí, statiky či PENB za účelem získání stavebního povolení.

ARSY line