Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

LBC 2 U KRČMY část II

Předmětem podpory je vybudování mokřadu a osázení plochy zelení, včetně tříleté následné péče. Realizací projektu dojde ke zvýšení retence povrchových vod a ke zvýšení biodiverzity území.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Celkové způsobilé výdaje: 2,301.213,- Kč

Dotace EU: 2,301.213,- Kč (100%)

Příspěvek příjemce dotace: 0,- Kč (0%)

Datum zahájení realizace projektu:                1. 8. 2019

Datum ukončení realizace projektu:          31. 12. 2023

ARSY line