Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Tabulka s daty nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí ke dni 1. 8. 2020 - neznámí vlastníci pozemků v Terezíně

ARSY line