Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Pochůzky zaměstnanců katastru nemovitostí 7.7.2020

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Hodonín oznamuje občanům, že v průběhu července budou v naší obci zahájeny terénní pochůzky zaměstnanců katastrálního pracoviště Hodonín, a to v souvislosti s aktuálně prováděnou revizí souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu.

Předmětem prováděné revize katastru jsou zejména – zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb a způsobu využití staveb. Dále se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedních parcel stejného vlastníka.

Zaměstnanci provádějící revizi údajů katastru budou vybaveni reflexními vestami s logem Katastrálního úřadu a rovněž služebními průkazy.

ARSY line