Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

6114 MORAVIA - VTL Plynovod, úsek TU 157 Tvrdonice - TU 160 Bukovany

ARSY line