Středa 08.04.2020

Podívejte se, jaké je aktuální počasí Slunce

O obci

Terezín je malou vinařskou obcí s 410 obyvateli. Obec vznikla v roce 1774 a byla pojmenovaná po císařovně Marii Terezii. Dominantou obce je kostel Nejsvětějšího srdce Páně, pocházející z roku 1932. Dlouholetou tradici zde má vinařství.

Vesnice roku 2007

Obec Terezín

Oficiální internetové stránky

GPS.: 48.957158,16.941108
Okres Hodonín

8.4.2020

Mimořádné opatření - rozšíření maloobchodních služeb

Číst dále    

8.4.2020

Mimořádné opatření - rozšíření volného pohybu osob

Číst dále    

Základní a mateřská škola

   

Z historie:

Obec Terezín se řadí mezi nejmladší obce na Hodonínsku, její nejstarší a významnější budovou byla škola – školka.

Škola.

Na pozemku darovaném vrchností byla v roce 1824 postavena škola – chalupa, krytá pouze slámou. Stála zcela na okraji obce na čp.26. Školu navštěvovalo 54 žáků a protože již nevyhovovala, byla v obci v roce 1871 postavena nová jednotřídní škola ve středu obce. Podle počtu dětí se měnil i počet tříd, v roce 1903 se musela přistavět další třída pro žáky s prvním až pátým postupným, ročníkem. Nejvíce žáků v počtu 103 navštěvovalo školu v roce 1903 až 1921. Škola byla i trojtřídní a to v roce 1963 až 1965. Dětem z Terezína školička sloužila až do roku 1975, poněvadž počet dětí v obci se snižoval, děti začaly navštěvovat školu v Čejči a v Hovoranech.

Mateřská škola.

Započala se svým provozem 9.října 1972 a byla zřízena ve druhé třídě zdejší základní školy a bylo do ní přihlášeno prvních třicet dětí ve věku od tří do pěti let. Jídelna pro děti byla zřízena v klubovně školy. I tato mateřská škola se potýkala s malým počtem zapsaných dětí do mateřské školy i provozními náklady, a tak činnost této školy po třiceti letech byla ukončena a od roku 2002 děti do mateřské školy dojíždí do Čejče.

                                                                                                                                    /Jaroslav Němec - kronikář obce/


Obec Terezín v současné době nemá vlastní školská zařízení. 

Na nejbližší a nejnavštěvovanější základní a mateřské školy nabízíme webové odkazy.

Hovorany                     

Mutěnice

Krumvíř