Sobota 21.09.2019

Podívejte se, jaké je aktuální počasí Slunce

O obci

Terezín je malou vinařskou obcí s 410 obyvateli. Obec vznikla v roce 1774 a byla pojmenovaná po císařovně Marii Terezii. Dominantou obce je kostel Nejsvětějšího srdce Páně, pocházející z roku 1932. Dlouholetou tradici zde má vinařství.

Vesnice roku 2007

Obec Terezín

Oficiální internetové stránky

GPS.: 48.957158,16.941108
Okres Hodonín

9.9.2019

Nabídka zaměstnání - Blanář nábytek

Číst dále    

9.9.2019

Nabídka zaměstnání - kompletace čajů a koření

Číst dále    

Veřejnoprávní smlouva - sociálně-právní ochrana dětí

Obec Terezín uzavřela s městem Hodonínem veřejnopárvní smlouvu na zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů na dobu neurčitou. Na základě této smlouvy bude orgán Města Hodonína - Městský úřad Hodonín vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu § 10 odst. 1, písm. b) - g) a § 51, odst. 3, písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Obec vyhledává děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, přitom spolupracuje s oddělením sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Hodonín.

Bližší informace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí naleznete na internetových stránkách www.hodonin.eu v odkaze městský úřad - odbory úřadu - odbor sociálních věcí a školství. Vedoucí oddělení Mgr. Martina Prokopová, tel. 518 316 320, e-mail: prokopova.martina@muhodonin.cz