Středa 08.04.2020

Podívejte se, jaké je aktuální počasí Slunce

O obci

Terezín je malou vinařskou obcí s 410 obyvateli. Obec vznikla v roce 1774 a byla pojmenovaná po císařovně Marii Terezii. Dominantou obce je kostel Nejsvětějšího srdce Páně, pocházející z roku 1932. Dlouholetou tradici zde má vinařství.

Vesnice roku 2007

Obec Terezín

Oficiální internetové stránky

GPS.: 48.957158,16.941108
Okres Hodonín

8.4.2020

Mimořádné opatření - rozšíření maloobchodních služeb

Číst dále    

8.4.2020

Mimořádné opatření - rozšíření volného pohybu osob

Číst dále    

ODPADY

Odkaz na odpadové stránky obce Terezín

Od 20. 1. 2020 se vybírají poplatky za odpady a psy.

Těm, kdo poskytli při vyplnění dotazníků emailovou adresu byla

výše poplatku oznámena na uvedený e-mail.

V případě platby na účet, zašlete dotaz o výši poplatku

na e-mail obec.terezin@seznam.cz s uvedeným číslem popisným Vaší nemovitosti.POPLATEK ZA ODPADY

Občané mohou uhradit poplatek za odpady hotově na pokladně obecního úřadu ve stanovené úřední hodiny, 

nebo převodem na účet vedený u FIO banky  2000 521 841/2010.

Jako VS (variabilní symbol) uvádějte: popisné číslo domu.

Příklad: č.p. 78,  VS 78POPLATEK ZA PSA

Dle OZV je stanoven poplatek za psa ve výši 200,-

Poplatek je splatný nejpozději do 31.8. daného kalendářního roku.

Poplatek můžete platit hotově i převodem na účet č. 2000 521 841/2010.

Jako variabilní symbol uvádějte číslo domu.ODPADY – INFORMACE PRO OBČANY

Oznamuje, že popelnice, které nemají nalepený kód nebudou vyvezeny.

V případě, že máte novou popelnici, nahlaste velikost popelnice na OU. 

Chybějící kódy, budou na nově nahlášené nádoby doplněny.


Z důvodu transparentnosti třídění a hodnocení budou již vydávány pouze čiré pytle na odpad. Odpad nadále třiďte podle složení.

Pro ty, kdo nemají možnost připojení k internetu

a chtějí vědět, jak třídí, mohou se informovat na OU.

Co dělat v případě, když potřebuji další kódy na pytle?

-  Vytisknu si přes svůj odpadový účet

-  Přijdu na OU, kde mně nový arch na požádání vytisknou

-  Zavolám na tel: 518 36 13 25

-  Napíši na email : obec.terezin@seznam.cz

-  Lísteček s žádostí o nový arch vhodím do poštovní schránky umístěné 

   při vstupu na OU

VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO DOMU, aby bylo zřejmé jaké kódy vytisknout

Vytištěné kódy pak obdržíte do schránky. 


Chcete poradit, jak se zbavit kterého odpadu?

Pokud si nevíte rady, použijte tyto internetové stránky, které Vám poradí:

http://beta.kamtovyhodit.cz

a když v hledání nenajdete odpad, se kterým neumíte naložit, tak prostě odešlete dotaz správci webu, který vám v blízké době odpoví a poradí.

Svoz odpadů v naší obci zajišťuje firma TESPRA Hodonín

Svoz SKO probíhá 1x za čtyři týdny ve čtvrtek.

Svoz separovaného odpadu v pytlích probíhá každý lichý čtvrtek.

Ve dvoře obecního úřadu je možné ukládat do přistavených kontejnerů 

- bio odpad (který nedáte do kompostéru) 

- dřevo

Objemný odpad (starý nábytek, podlahové krytiny,sanitární keramiky, autoskla aj.) lze uložit na sběrném místě.

Sběr nebezpečného odpadu (2 x ročně po vyhlášení).

-------------------------------------------------------------------------

SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADU

Každá domácnost obdržela nálepky s čárovým kódem a podrobný návod na třídění vybraných odpadů. Samolepku s čárovým kódem v domácnosti nalepíte na pytle a až je budete mít plné roztříděného odpadu s odpovídající váhou, dáte je před dům, odkud se odvezou na sběrné místo. Pytle se sváží jednou za dva týdny přímo od domu a to vždy ve čtvrtek při svozu popelnic. Druhou z možností zůstává, že naplněné pytle sami odvezete do sběrného místa, jak jste byli doposud zvyklí a uložíte na místo "Pytle neevidované-neodvážet". Takto uložené pytle pak budou načteny do Vaší odpadové evidence.

Na sběrném místě se pytle zváží a na základě nalepeného čárového kódu zaznamenají do databáze, kolik která domácnost vytřídila odpadu.

Odměnou je sleva z obecního poplatku za svoz odpadu na následující rok.

Pytle, které obsahují nesprávně vytříděný odpad, nebo směs odpadůnejsou hodnoceny, neboť je obec nemůže předat k separovaným surovinám, ale musí je odevzdat jako směsný komunální odpad.

Na webových stránkách, může každý ve svém odpadovém účtu sledovat, kolik odpadu vytřídí a jaká odměna mu za to bude připsána. 

Přístupová hesla byly doručeny společně s čárovými kódy do každé domácnosti-každému poplatníkovi.

Ten, komu jsou moderní technologie vzdáleny, může si vyžádat stav svého hodnocení na obecním úřadě.

Předpokládaná výše odměny (slevy z poplatku) za vytříděný odpad na jednoho poplatníka může dosáhnout až 225,- Kč za kalendářní rok.(nově výše 420,-Kč/osobu/rok)

Dále je možné třídit také kov, drobné elektrozařízení a rostlinný olej a tuk. I tyto druhy odpadu lze individuálně odevzdat na sběrné místo ve dvoře obecního úřadu, nebo přiložit ve svozový den k popelnicím. Ovšem tak, aby byly rozeznatelné a snadno identifikovatelné.

Další fází restrukturalizace odpadové problematiky bylo zavedení odměny za směsný komunální odpad.

Záměrem bylo přistoupit k zavedení odměny za snižování produkce odpadů v domácnostech (směsných komunálních), které ukládáme do popelnic a vyvážíme na skládku. Současně bude také rozšířena nabídka možnosti odevzdání různých druhů odpadů na sběrné místo obce. Ať už půjde o suť, nebo velkoobjemový odpad (např. nábytek).

Domácnosti by měly pocítit i na svých peněženkách, kolik odpadů vyprodukují a jak tím zatěžují životní prostředí. (V dobrém i špatném slova smyslu). Je přeci rozdíl, když má někdo stále plné popelnice a tříděný odpad žádný, a když někdo jiný naplní popelnici sotva z poloviny a každou chvíli je na sběrném místě s pytlem vytříděného odpadu.

Je zřejmé, že bude chvíli trvat, než se systém zaběhne a eliminují se počáteční problémy, či případné nedostatky.

Někteří se již mohli sami přesvědčit, že systém který používají, se vyplatí!

Obec, jako samosprávní celek na tom bude však stále stejně. Zavedený systém nebude mít horší, ani lepší vliv na konečné zúčtování. To, co ušetří, vrátí formou slevy poplatníkovi – občanům. Pozitivní dopad tedy bude mít tento systém pouze na ty, kteří se aktivně zapojí do třídění odpadu a samozřejmě také na životní prostředí, které jednou převezmou naši potomci.