Neděle 17.12.2017

Podívejte se, jaké je aktuální počasí Slunce

O obci

Terezín je malou vinařskou obcí s 410 obyvateli. Obec vznikla v roce 1774 a byla pojmenovaná po císařovně Marii Terezii. Dominantou obce je kostel Nejsvětějšího srdce Páně, pocházející z roku 1932. Dlouholetou tradici zde má vinařství.

Vesnice roku 2007

Obec Terezín

Oficiální internetové stránky

GPS.: 48.957158,16.941108
Okres Hodonín

17.12.2017

HLÁŠENÍ

Číst dále    

28.11.2017

Úřední deska
ListopadÚřední deska

Aktualizovaná úřední deska

Číst dále    

ODPADY

Odkaz na odpadové stránky obce TerezínChcete poradit, jak se zbavit kterého odpadu?

Pokud si nevíte rady, použijte tyto internetové stránky, které Vám poradí:

http://beta.kamtovyhodit.cz

a když v hledání nenajdete odpad, se kterým neumíte naložit, tak prostě odešlete dotaz správci webu, který vám v blízké době odpoví a poradí.


NOVĚ OD 1.7.2017 BUDE SVOZ ODPADU 1 x za čtyři týdny. 

Harmonogram vývozů:

5. července 2017 (st.svátek -středa)
3. srpna 2017
31. srpna 2017
28. září 2017
26. října 2017
23. listopadu 2017
21. prosince 2017


Svoz separovaného odpadu zůstává beze změn - 1 x za čtrnáct dnů.

V případě NUTNÉ potřeby, bude svezen komunální odpad uložený v černých pytlích.V pondělí 6.3.2017 v 17:00hod se v infocentru OU uskuteční beseda

s vedoucím odpadového systému.

Jsou zváni všichni, kdo se chtějí dozvědět více k systému třídění.Od 1.2.2017 se vybírají poplatky za odpady a psy.

Těm, kdo poskytli při vyplnění dotazníků emailovou adresu byla

výše poplatku oznámena hromadně.

V případě platby na účet, zašlete dotaz o výši poplatku

na email obec.terezin@seznam.cz s uveným číslem popisným Vaší nemovitosti.Těm, kdo projevili zájem o tašky na tříděný odpad sdělujeme,

že budou vydávány taktéž od 1.2.2017

  

Svoz odpadů v naší obci zajišťuje firma TESPRA Hodonín

Svoz SKO a tříděného odpadu probíhá každý lichý čtvrtek.

Ve dvoře obecního úřadu je možné ukládat do přistavených kontejnerů 

- bio odpad (který nedáte do kompostéru) 

- dřevo

- objemný odpad (starý nábytek, podlahové krytiny,sanitární keramiky, autoskla aj.)

- nebezpečný odpad (2 x ročně po vyhlášení)


Oznamuje občanům,kteří nemají na své popelnici čárový kód, že tyto popelnice nebudou vyvezeny.

V případě, že máte novou popelnici, nahlaste velikost popelnice na OU. 

Chybějící kódy, budou na nově nahlášené nádoby doplněny.


POPLATEK ZA ODPADY

Občané mohou uhradit poplatek za odpady hotově na pokladně obecního úřadu ve stanovené úřední hodiny, 

nebo převodem na účet vedený u FIO banky  2000 521 841/2010

Jako VS (variabilní symbol) uvádějte: popisné číslo domu.

Příklad: úhrada č.p. 78,  VS 78

Uvedené poplatky na rok 2017, 2016, 2015, 2014 činí:

600 Kč - za občana

Případné dotazy zasílejte na emailovou adresu 
obec.terezin@seznam.cz

Jak správně lepit kódy

Návod jak správně označit pytel čárovým kódem zobrazíte kliknutím na


ODPADY – INFORMACE PRO OBČANY

Z důvodu transparentnosti třídění a hodnocení budou již vydávány pouze čiré pytle na odpad. Odpad nadále třiďte podle složení.

Pro ty, kdo nemají možnost připojení k internetu

a chtějí vědět, jak třídí, mohou se informovat na OU.

Co dělat v případě, když potřebuji další kódy na pytle?

-  Vytisknu si přes svůj odpadový účet

-  Přijdu na OU, kde mně nový arch na požádání vytisknou

-  Zavolám na tel: 518 36 13 25

-  Napíši na email : obec.terezin@seznam.cz

-  Lísteček s žádostí o nový arch vhodím do poštovní schránky umísněné 

   při vstupu na OU

VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO DOMU, aby bylo zřejmé jaké kódy vytisknout

Vytištěné kódy pak obdržím do schránky.  

-------------------------------------------------------------------------

SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADU

Každá domácnost obdržela nálepky s čárovým kódem a podrobný návod na třídění vybraných odpadů. Samolepku s čárovým kódem v domácnosti nalepíte na pytle a až je budete mít plné roztříděného odpadu s odpovídající váhou, dáte je před dům, odkud se odvezou na sběrné místo. Pytle se sváží jednou za dva týdny přímo od domu a to vždy ve čtvrtek při svozu popelnic. Druhou z možností zůstává, že naplněné pytle sami odvezete do sběrného místa, jak jste byli doposud zvyklí a uložíte na místo "Pytle neevidované-neodvážet". Takto uložené pytle pak budou načteny do Vaší odpadové evidence.

Na sběrném místě se pytle zváží a na základě nalepeného čárového kódu zaznamenají do databáze, kolik která domácnost vytřídila odpadu.

Odměnou je sleva z obecního poplatku za svoz odpadu na následující rok.

Pytle, které obsahují nesprávně vytříděný odpad, nebo směs odpadůnejsou hodnoceny, neboť je obec nemůže předat k separovaným surovinám, ale musí je odevzdat jako směsný komunální odpad.

Na webových stránkách, může každý ve svém odpadovém účtu sledovat, kolik odpadu vytřídí a jaká odměna mu za to bude připsána. 

Přístupová hesla byly doručeny společně s čárovými kódy do každé domácnosti-každému poplatníkovi.

Ten, komu jsou moderní technologie vzdáleny, může si vyžádat stav svého hodnocení na obecním úřadě.

Předpokládaná výše odměny (slevy z poplatku) za vytříděný odpad na jednoho poplatníka může dosáhnout až 225,- Kč za kalendářní rok.(nově výše 420,-Kč/osobu/rok)

Dále je možné třídit také kov, drobné elektrozařízení a rostlinný olej a tuk. I tyto druhy odpadu lze individuálně odevzdat na sběrné místo ve dvoře obecního úřadu, nebo přiložit ve svozový den k popelnicím. Ovšem tak, aby byly rozeznatelné a snadno identifikovatelné.

Další fází restrukturalizace odpadové problematiky bylo zavedení odměny za směsný komunální odpad.

Záměrem bylo přistoupit k zavedení odměny za snižování produkce odpadů v domácnostech (směsných komunálních), které ukládáme do popelnic a vyvážíme na skládku. Současně bude také rozšířena nabídka možnosti odevzdání různých druhů odpadů na sběrné místo obce. Ať už půjde o suť, nebo velkoobjemový odpad (např. nábytek).

Domácnosti by měly pocítit i na svých peněženkách, kolik odpadů vyprodukují a jak tím zatěžují životní prostředí. (V dobrém i špatném slova smyslu). Je přeci rozdíl, když má někdo každých 14 dnů dvě plné popelnice a tříděný odpad žádný, a když někdo jiný naplní popelnici sotva z poloviny a každou chvíli je na sběrném místě s pytlem vytříděného odpadu.

Je zřejmé, že bude chvíli trvat, než se systém zaběhne a eliminují se počáteční problémy, či případné nedostatky.

Někteří se již mohli sami přesvědčit, že systém který používají, se vyplatí!

Obec, jako samosprávní celek na tom bude však stále stejně. Zavedený systém nebude mít horší, ani lepší vliv na konečné zúčtování. To, co ušetří, vrátí formou slevy poplatníkovi – občanům. Pozitivní dopad tedy bude mít tento systém pouze na ty, kteří se aktivně zapojí do třídění odpadu a samozřejmě také na životní prostředí, které jednou převezmou naši potomci.